Diriliş Postası Gazetesi Makaleler

Fatih’in Kadıköyü’nden günümüz Kadıköy’üne

İstanbul’da yaşayanlar bilirler Kadıköy, Beyoğlu, Bebek ve Nişantaşı birbirlerine benzeyen semtlerdir.  Hangi açıdan mı? Bâtıl (şer) nâmına içki, kumar, zina her ne mel’anet ararsanız bu semtlerde bulabilirsiniz. Bu sebepten ötürü “şuurlu” Müslümanlar bu semtlerde pek gezinmezler/gezinmemeye gayret ederler.

Geçmiş…

Günümüz tabiriyle Kadıköy, eski tabirle Kadıköy’ü aslında müspet bir yer idi. Bu Semt ile ilk tanışıklığımız tâ Orhan Gâzi dönemine dayanır. Orhan Bey o zamanın adıyla Khalkedon’u Osmanlı topraklarına katan ilk padişahımızdır. Bir sonraki tanışıklığımız ise Fatih Sultan Mehmed Hân Hazretleri’nin İstanbul’u fethetmesiyledir. Fatih hazretleri bu yörenin bakımsız sûretini değiştirmek ve bölgeyi kalkındırmak adına oraya vazifeli olarak İstanbul Kadısı Hızır Bey’i tâyin eder. Bu günden itibaren oranın adı KADIKÖY’Ü olarak anılır olur. Kadı efendinin gelmesiyle birlikte maddi ve mânevî kalkınma başlar. Gel zaman git zaman …

6(201)

1600’lı yıllardan sonra Padişahlar Anadolu’ya geçmek için AYRILIK ÇEŞMESİistikametinde ilerlerlermiş bir nevi durak noktası imiş. Ayrıca Trakya ve İstanbul’dan hacca gidecek olan kimseler çeşmenin önünde toplanarak sevdikleriyle burada vedalaşır ve ayrılırlarmış. Çeşmenin ismi de buradan gelmektedir zaten. Bu mânevi atmosfer ilerleyen tarihlerde (Cumhuriyet Tarihi ve kısa zaman öncesinde) bozulmaya başlar ve aynen soy isimlerdeki mecburi soy, sop, nesil, asalet, makam belirten isimlerin değiştirilmesi gibi semt isimleri de bir değişikliğe uğrar. Bundan sonra KADIKÖY’Ü artık KADIKÖY olmuştur.

 

Günümüz…

Kadıköy çok tuhaf bir yerdir. Üsküdar’dan Kadıköy’e doğru geçerken sanki karabulutlar çöker üzerinize, içiniz sıkılmaya başlar tabi bu hadise islamî bir şuur taşıyanlarda olur.  Kadıköy’den geçenler bilirler namaz kılmak veya daha doğrusu namaz kılmak için bir camii bulmak tam bir eziyettir. Müslümanların bu sıkıntısını tamamen gidermek veya bir nebze azaltmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi rıhtımda bir camii yapma karar verdi lakin ne çare, Kadıköylüler “Biz Cami değil Yeşillik isteriz, nefes alamıyoruz” diyorlar. CHP’li Başkan’da “Bakanlığa itiraz edeceğiz. İtirazımızı umut ediyoruz ki, kabul ederler. Etmezlerse dava açacağız, mahkemeye gideceğiz. Sonuç çıkar mı bilemiyorum ama, umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Yerel yönetim olarak Kadıköylüler bizi seçtiler, biz de onların temsil edecek şekilde davranacağız.” diye açıklamada bulundu.

Farklılığı görebiliyor musunuz? Ne kadar acı değil mi? Sanırsın Bizans.

kadikoyde_zulum_1453te_basladi_yazilamasi_4672

Gezi olayları sırasında Kadıköy’de bir duvara “Zulüm 1453’te başladı” yazısı yazılarak İstanbul’un Fethi ‘zulüm’ olarak nitelenmişti.

Böyle bir zihniyetin sosyal alanlarda ne tarz açıklamaları olabileceğini siz tahmin edin artık. Mesela daha bu hafta 8 Mart Kadınlar Günü ile alakalı yayınladıkları bir şu billboard reklamı.

8f6e034e690ec27d_480x270

Bu billboard reklamı rezilliğin, edepsizliğin ta kendisi. Bu zihniyet ahlaksızlıklarını o kadar aleniyete döktü ki, geçen sen Ramazan-ı Şerif ayında binlerce eşcinsel başlangıçta zikrettiğim semtlerin birinde yürüyüş yaptılar. Tabi ki sade bir yürüyüş değildi bu, “Şaban’la Recep’in Aşkına Ramazan Engel Olamaz !..” LGBTİ yazılı bir flama ile de İslâm’a hakaret eden bir faaliyet içerisindeydiler.

57469b79c03c0e6ec87f87cfBu ve buna benzer hâdislerin ülkemizde nasıl yerleştiğini “Kara Mâzi” başlıklı yazı dizimi okuyarak kısa ve öz olarak öğrenebilirsiniz. Biz Müslümanlar olarak ne yapmalıyız peki? Bizim yaradılış gayemiz Kulluk yapmak ve İ’lây-ı Kelimetullah dâvamızı yaymaktır yani Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i anil münker (İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek)tir. Bunun içinde içimizdeki iyileri çoğaltmalıyız ki nasibimiz de iyilere göre daha da iyileşsin, nitekim Fahr-i Kâinat Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde “Nasılsanız öyle idâre olunursunuz” buyurmuştur. Biz gayret edelim gerisini Mevlâ halleder zaten nitekim gelmiş ve gelecek olan her şeyle ilgili Kur’an-ı Kerimde bir cevap vardır. Bknz:

Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayâsız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz. Yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları… (Araf Suresi, 80-82)

Allah bu ve buna benzer kimseleri ıslah etsin inşallah.

Nurullah Mısıroğlu

Diriliş Postası, 07. Mart. 2016


Nurullah Mısıroğlu

Web Site – Facebook – Instagram – Twitter