Diriliş Postası Gazetesi Makaleler

Kara Mâzi – 3 (Okullarda dinsizlik dersleri)

Bir önceki yazıda, sizlere milletin en küçük ferdine kadar ulaşabilmek adına CHP’nin ne türlü 1karikatürler yaptırdığını anlatmıştık. Çocuklara ulaşabilmek için sadece karikatür mü yayınladılar sanıyorsunuz; tabi ki hayır, mektep kitaplarına da işlediler bu tarz mevzuları. Nasıl mı? İşte böyle…

Devlet eliyle mekteplerde Darwinist eğitim modeli uygulandı. Paleotik devir, buz devri, taş devri vs. saçmalıklarla çocukların kafaları bulandırıldı.

Mekteplerde ders niteliğinde okutulan tarih kitaplarında Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) ve diğer peygamberlerimizden bahsederken, “Muhammed şöyle yaptı”, “Muhammed’in koyduğu esaslar”, “İsa, Musa” vb. ifadeler kullanılarak -haşa- sıradan bir insandan bahsedermiş gibi bahsediliyordu.2
Tarih Dersi kitabının “Kuran ve Vahiy” bahsinde şöyle denilmektedir:
“Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir.”
Yani kısaca hâşâ Kur’an ayetleri Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uydurduğu sözlerdir dediler. (Tarih II, İstanbul Devlet Matbaası 193, s. 90.)
Bir diğer cümle ise şöyle:
“Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan niyetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu.”
Yani hâşâ Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dini ihtiyacına göre kullanıp değiştiriyordu iftirasını attılar. (Tarih II, İstanbul Devlet Matbaası 193, s. 91)

Milli Eğitim Bakanlığının, Dr. Abdullah Cevdet’e tercüme ettirdiği J. Meslier’in “Aklı Selim” adlı eseri de yine bu minvalde; hatta daha da ağır. Sizler için sadece fihrist (içindekiler) kısmının birkaç başlığını 3burada zikredeceğim, zaten bunlar kâfi gelecektir. İlerleyen zamanlarda bu meseleyle ilgili bir kitap çalışmam olacaktır, orada bu mevzuu daha tafsilatlı bir şekilde okuma imkânınız olur.
Fihrist:
• Bir Allah’a inanmak zaruri değildir, en makulü onu düşünmemektir.
• Allah’ın mevcudiyeti ispat edilmemiştir.
• Din, ahlâkı felce uğratır.
• Allah’cılığı vücuda getiren korkudur.
• Her din hürriyeti vicdan düşmanıdır. Haşa

Nurullah Mısıroğlu

Diriliş Postası, 24. Şubat. 2016


Nurullah Mısıroğlu

Web Site – Facebook – Instagram – Twitter