Diriliş Postası Gazetesi Makaleler

Kara Mâzi – 4 (Kur’an ile bağımızı koparma harekâtı)

Dünkü yazımda, “Okullarda dinsizlik dersleri” başlığı altında sizlere devrin çocuklarını nasıl dinsizliğe ittiklerini ve bunu bilimsellik adı altında okullarda nasıl okuttuklarından bahsetmiştim.
Sizlere bugün CHP zihniyetinin İslâm harflerine karşı duyduğu şiddetli düşmanlığı gözler önüne sereceğim. Bu öyle bir düşmanlık ki, insanlar Kur’an-ı Kerim-i çağrıştıracak her ne yaparsa yapsın CHP’nin gazabına uğruyor. Şimdi sizlere o dönemin gazete ve dergilerinde (Karagöz Dergisi, Akşam gazetesi) yayınlanan iki ibretlik yazı okutmak istiyorum.    Adsız

Daha önce nasıl ki Müslümanların, hocaların itibarını zedelemek için çizdirdikleri karikatürler olduysa bu hususta da yine aynı taktiği kullandılar. Bakınız: Dil_Devrimi_karikatürü,_Ramiz_Gökçe (1)

Gayrimüslimlerden alınan Latin alfabesi, Kur’an-ı Kerim’in yazılı olduğu İslâm harflerini tekmeliyor ve böylelikle zaferini, gücünü gösteriyor.

Bütün bunların sebebi nedir diye soruyorsunuzdur kendi kendinize, sebebi devlet erkânının zihniyeti ve İslâm düşmanlığı. 3İsmet İnönü’nün 15 Nisan 1969’da Ulus Gazetesi’nde yayınlanan hatıralarından bir pasaj:

Görüyorsunuz, İslâm kültürünü, Araplık (Arap kültürü) olarak gören bir zihniyet vardı bu ülkenin başında. Böyle düşünen sadece İsmet Paşa’dır diye düşünmeyin sakın, diğer idareciler de aynı kafada idi. M. Kemal’de Kur’an-ı Kerim’in Türkçeleştirme vetiresinde şu sözleri sarf etmiştir: “Evet Karabekir, Arap oğlunun (haşa Peygamberimiz’in, s.a.v.) yavelerini (saçmalıklarını/yalanlarını) Türk oğullarına öğretmek için Kur’ân’ı Türkçeye tercüme ettireceğim. Ve böylece de okutacağım. Ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler.” (Uğur Mumcu’nun “Kâzım Karabekir Anlatıyor, Tekin Yayınevi, s. 93-94, İstanbul 1993.)

Atalarımız her zamanki gibi yine haklı çıktılar “Balık baştan kokar” vb. sözleriyle. Daha tafsilatlı malumat edinmek isteyenler şu eserleri okuyabilirler:

  • Varlığımız ve Birliğimiz Açısından Osmanlı Türkçesi ve Tarihi Derinliği / Çelik Yay.
  • Arabî Harfleri Terakkimize Mâni Değildir / Bedir Yayınları
  • İslam Yazısı’na Dâir / İslam Harflerinin Müdafaası / Sebil Yayınevi

Nurullah Mısıroğlu

Diriliş Postası, 25. Şubat. 2016


Nurullah Mısıroğlu

Web Site – Facebook – Instagram – Twitter