Genel Makaleler

Üstad Kadir Mısıroğlu ile yakınlık dereceme dâir

İnsanın bir hal babası olur bir de bel babası. Benim bel babam Üstad Kadir Mısıroğlu’na Almanya’daki gurbet yıllarında ve memlekete yeniden avdetinde “alâ kadri’l-imkân” hizmet etmiş olan ve bu muhabbetin neticesinde bir şeref nişanesi olarak taşımakta olduğumuz “MISIROĞLU” soyadını verdiği, Üstadın tâbiriyle “kara gün dostu” Muhted Mısıroğlu‘dur.

Hal babam ise 15 yıldır hizmetinde bulunduğum ve bana “mânevî evlâdım, hayr’ül halefim ilh.” diyerek beni bahtiyar eden Muazzez Dâvâmızın Kılıçlaşan Kalemi Üstadım Kadir Mısıroğlu’dur.

Kısaca benim Üstadım Kadir Mısıroğlu ile kan bağından ziyâde derin bir hal, muhabbet ve gönül bağım vardır. Cenâb-ı Hak Üstadım Kadir Mısıroğlu’nun makâmını âlî eylesin, günahlarını hasenata tebdil eylesin inşaallah. [Ruhu için El- Fâtiha.]

NOT: Babam Muhted Mısıroğlu hakkında daha tafsilatlı malumat edinmek isteyenler Üstad Kadir Mısıroğlu‘nun “Gurbet İçinde Gurbet” adlı eserini okuyabilirler.

NURULLAH MISIROĞLU


Nurullah Mısıroğlu

Web Site – Facebook – Instagram – Twitter